stomwijzer


De 'Stom Wijzer' biedt een alternatief voor de bekende stemhulpen als Stemwijzer en KiesKompas. Deze zouden van pas komen als de politieke partijen van Nederland hun verkiezingsbeloftes zouden nakomen maar we kunnen inmiddels wel stellen na de laatste 8 a 12 jaar, dat dit absoluut niet het geval is geweest. Het is wel inmiddels wel bekend hoe Nederland denkt maar de stemhulpen en ook gevestigde Nederlanse media lijken vaak in een andere wereld te leven.

Steeds minder mensen vertrouwen de stemhulpen en er zijn steeds meer signalen dat de onafhankelijk ter discussie staat. En het moet gezegd, ze roepen inderdaad vragen op.

De 'stom wijzer' heeft als doel het narratief te verbreden rondom het stemadvies en stelt de, voor 95% van de Nederlandse bevolking, echt belangrijkste thema's centraal. Dit combineren we met het recente stemgedrag van de moties van de gevestigde politieke partijen en geven zo een advies waar de bezoeker echt wat mee kan en indien. Indien er voldoende gebruik gemaakt wordt van deze website zal de kiezer echt betere keuzes kan maken tijdens het stemmen. Niet gebaseerd op de mooie woorden van politici of partijprogramma's die helaas niet op realiteit berusten. Hierin komen namelijk vrijwel nooit de echt belangrijke punten in voor of ze zijn dermate positief gebracht oftewel "mooi verpakt" dat het richting misleiding neigt.

Keer snel terug voor de nieuwe versie van deze website!